Jste zde

Domů » Horní Egypt

Théby

Memnonovy kolosy

Egypt - Memnonovy kolosy

Memnonovy kolosy (arabsky el-Colossat nebo také es-Salamat) jsou dvě vedle sebe stojící staroegyptské kolosální sochy ze 14. století př.n.l. Jsou umístěny v blízkosti řeky Nil, nedaleko Údolí králů (Bibân el-Molûk), v západních Thébách. Sochy byly v minulosti umístěny před pylony u vchodu do chrámu Amenhotepa III., faraóna z 18. dynastie.

Horní Egypt - nekropole západních Théb

Thébská nekropole u egyptského města Luxor

Na západním břehu řeky Nil, nedaleko města Luxor, leží nekropole (pohřebiště) - město mrtvých. V západních Thébách leží, s výjimkou panovníka Achnatona, všichni faraóni egyptské Nové říše. Oproti dřívějším obdobím byly hroby odděleny od kultovních míst, přechovávaly jen sarkofágy s mumiemi a posmrtnými předměty. Vybudovaly se skalní hroby, které měly systém štol, byly dlouhé až 300 m a zpravidla sahaly až do hloubky 20 m.

Horní Egypt - Luxor (Théby)

Sfingová alej - chrám v egyptském Luxoru

Na pravém břehu řeky Nil najdete město Luxor v údolí, které je obklopeno skalními stěnami východní pouštní tabule. Je hlavní dopravní tepnou Horního Egypta, zabírá část starého hlavního města egyptské říše - Théby, které se táhne ještě mnohem dále na sever, přes svatyni v Karnaku, se svou nekropolí na západním břehu Nilu až daleko do hor západní pouště. Ke konci byly Théby už jen stínem: malá osada, která obklopovala chrám Amenophise III. a ruiny přístavu uprostřed starších ruin.

Egypt na Facebooku